EMDR bij traumaverwerking
EMDR bij traumaverwerking

EMDR bij traumaverwerking

EMDR wordt vaak ingezet bij traumaverwerking. Trauma’s kennen hun oorzaak in allerlei gebeurtenissen: verkrachting, mishandeling, psychologische/emotionele manipulatie, zeer angstige, hopeloze, moedeloze en heftige situaties, heftige ziekenhuis ervaringen en veel meer.

Een heftig ongeluk, ernstige ziekte, brand en oorlogssituatie, het verlies van geliefden, baan en meer zijn ook trauma veroorzakers. Er is sprake van een trauma wanneer het leven van een persoon na een zeer heftige schokkende gebeurtenis blijvend verandert. De volgende gevoelens kunnen blijven opspelen:

  • Angst
  • Woede
  • Eenzaamheid
  • Negatieve gedachten
  • Verhoogde prikkelbaarheid
  • Verdriet
  • Slecht presteren op allerlei gebieden (school, werk, maar ook privé en relationeel).
  • Mentaal lijden en veel meer.

EMDR, Eye Movement, Desensitisation & Reprocessing, richt zich op het verwerken van trauma’s middels oogbewegingen. De therapeut van EMDR Therapie Ede maakt met een voorwerp of zijn/haar vinger bewegingen van links naar rechts en de cliënt/patiënt wordt geacht deze bewegingen met beiden ogen te volgen.

Tijdens het volgen van deze bewegingen moet de persoon terugdenken aan het trauma in kwestie. De persoon kan en mag tijdens de bewegingen spreken over zijn of haar trauma en het trauma vanaf begin tot eind tot in detail herleven. Voor veel mensen een heftige gebeurtenis. Vaak worden stresshormonen aangemaakt en herbeleeft de emotie die tijdens de gebeurtenis ook aanwezig was. Dit is natuurlijk niet makkelijk om te doen. Naast de EMDR vindt er een gesprek plaats.

EMDR werkt snel en effectief

Ondanks de intensiteit van een EMDR behandeling, benadrukken verschillende therapeuten de effectiviteit ervan: het werkt snel. Een paar sessies is meestal voldoende, maar ook hier moet gezegd worden dat een langer behandelplan niet uit de weg wordt gegaan.

Marcel van Hout is hoogleraar Klinische Psychologie aan de Universiteit Utrecht en zegt dat EMDR om de volgende redenen effectief is:
Een trauma zit in het langetermijn geheugen en wordt tijdens een EMDR-sessie naar het werkgeheugen gebracht. Dit werkgeheugen is in staat emotioneel beladen herinneringen te ‘veranderen’ door werk te verrichten. Het werk zit hem in het heen- en weer bewegen van de ogen. Wanneer dit gebeurt is er in het werkgeheugen maar weinig ruimte voor emotie en wordt volgens Marcel van Hout de emotionele lading van de betreffende herinnering minder zwaar gemaakt. Nadat de EMDR heeft plaatsgevonden, zakt deze emotionele herinnering weer naar het lange termijn geheugen, maar minder zwaar dan voorheen. Met het herhalen van dit proces in verschillende sessies wordt de herinnering uiteindelijk ‘leefbaarder’ gemaakt en het liefst zelfs ‘onschadelijk’. De verlaagde zwaarheid verkleint de negatieve impact van de herinnering (trauma) en zo wordt het trauma kleiner.