Vergeetrecht, hoe gaat dat in zijn werk?

Vergeetrecht betekent: het recht om vergeten te worden. In dit artikel gaan we dieper in op het online vergeetrecht, wat een privacyrecht van Europese burgers is. Zo verzamelen zoekmachines bijvoorbeeld ongevraagd allerlei persoonlijke informatie over jou. Wanneer je bepaalde foto’s of informatie over jou wilt verwijderen, spreek je over vergeetrecht. Hoe dat precies werkt, bespreken we hier.

Informatie verwijderen uit zoekmachines

Informatie ‘verwijderen’ is een beetje misleidend, want je kunt wel informatie uit zoekmachines laten verwijderen, maar de informatie verdwijnt nooit echt helemaal van het internet. Door gegevens te laten verwijderen is het wel een stuk moeilijker om bepaalde informatie te kunnen vinden. In sommige gevallen kun je zelf de bron van de informatie verwijderen, bijvoorbeeld wanneer het om een bericht op jouw eigen social media gaat. Hierdoor is het oorspronkelijke bericht niet meer terug te vinden en kun je een verzoek tot vergeten van informatie indienen bij zoekmachines. Het gaat hierbij om informatie die direct aan jouw naam gelinkt kunnen worden. Wil je meer informatie over vergeetrecht, dan kun je terecht bij een gespecialiseerde RechtNet advocaat in omgeving Heesch.

Informatie verwijderen uit websites

Bezoek je een website, dan heb je het recht op vergetelheid. Met de totstandkoming van de AVG privacywetgeving (voluit: Algemene Verordening Gegevensbescherming), heb je recht op bescherming van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in: het recht op inzage van persoonsgegevens, het recht op vergetelheid, het recht op rectificatie en aanvulling van jouw gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, het recht op dataportabiliteit (dit is het overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij), het recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens en het recht tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Tot slot heb je recht op duidelijke informatie van een bedrijf over wat er met jouw gegevens gedaan wordt. Heb je bijvoorbeeld in het verleden een webshop bezocht en wil je dat jouw gegevens verwijderd worden? Dan kun je dit op deze manier laten verwijderen.

Wanneer een bedrijf de AVG regels overtreedt

In de regel zal een bedrijf vrijwel altijd gehoor geven aan de AVG regels, en jou de opgevraagde gegevens verstrekken. Doet een bedrijf dit niet, dan wordt de AVG privacywet geschonden. Je kunt het bedrijf hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, om hen alsnog tot bewegen aan te zetten. Geeft een bedrijf vervolgens alsnog geen gehoor om verzoek om inzage of verwijdering van jouw gegevens, dan loopt het bedrijf kans op een berisping of in sommige gevallen een boete. Een toezichthouder bepaalt in dat geval of een geldboete gepast is en wat de hoogte van deze boete wordt. In jouw AVG gegevens staan overigens vrijwel nooit gegevens over loon of jouw burgerservicenummer, tenzij anders vermeld.